Met respect voor de natuur

De uitzonderlijke doeltreffendheid van onze producten komt verder uit de natuur. Daarom is het onze plicht om de natuur terug te geven wat zij ons biedt, en nog veel meer.

Van de keuze voor biologische landbouw gekoppeld aan agro-ecologie, tot de manier waarop we steeds meer milieuvriendelijke productformules ontwikkelen: we zetten ons in om een strategie en deugdzame partnerschappen uit te bouwen, om zo onze impact op de natuur actief te verminderen.

AD_WEBSITE_BRAND-PAGE_GDP-ENGAGEE-NATURE_EAH-ULTRA-TAV_2021 1440x795

Geloven in een verantwoorde
Dermo-cosmetica

Bij A-Derma geloven we dat ‘verantwoordelijk zijn’ betekent dat we al het mogelijke doen om te produceren zonder de natuur te belasten.

Het betekent lokaal produceren* in een korte keten in Frankrijk, in een milieuvriendelijke fabriek**. Het betekent ook dat wij in elke fase van het productieproces een zo voorbeeldig mogelijke milieuverantwoorde aanpak hanteren, met name door onze producten milieuvriendelijk te ontwerpen.

*exclusief uitbestede producten, minder dan 2% van onze catalogus
** volgens de ISO 14001-norm.

AD_WEBSITE_BRAND-PAGE_GDP-ENGAGEE-NATURE_INDISPENSABLE-GEL-SURGRAS_2021 1440x770

Focus op ecodesign

Onze filters zijn niet eco-toxisch

  

In het kader van onze eco-verantwoordelijke aanpak hebben wij al onze filters laten evalueren door onafhankelijke laboratoria, die hebben aangetoond dat onze A-DERMA PROTECT-filters geen enkele impact hebben op koraalsoorten, fytoplanktonsoorten of zoöplanktonsoorten. Wetenschappelijke studies over deze belangrijke modellen van mariene biodiversiteit*.

AD_WEBSITE_BRAND-PAGE_GDP-ENGAGEE-NATURE_CRUELTY-FREE_2021 540x540

Met respect voor het welzijn van dieren

Bij A-DERMA testen we geen van onze producten of ingrediënten op dieren. De Groep Pierre FABRE, waartoe wij behoren, ontwikkelt al meer dan 20 jaar alternatieve methoden voor dierenproeven, waarbij de evaluatie van de veiligheid van de dermo-cosmetische producten nog steeds van primordiaal belang is.
Meer hierover

Toegewijd aan de strijd 
tegen de opwarming van de aarde

Omdat onze toekomst afhangt van de opwarming van de aarde, werken we samen met het agrobosbouwproject " Climat local ". Met dit initiatief compenseren wij de uitstoot van broeikasgassen die wij niet kunnen verminderen of vermijden, door nieuwe hagen aan te planten. Deze compensatiebijdrage wordt alleen geleverd wanneer alle mogelijke besparingen vooraf zijn doorgevoerd.

AD_WEBSITE_BRAND-PAGE_GDP-ENGAGEE-NATURE_HAIES_2021 472x472
AD_WEBSITE_BRAND-PAGE_GDP-ENGAGEE-NATURE_TAV-FLEURS_2021 472x472

Agrobosbouw
Aanplant van hagen op het platteland 

Hagen op het platteland zijn veel meer dan puur esthetische elementen. Ze zijn een belangrijke troef voor de instandhouding van het milieu. Zij absorberen koolstof en slaan die op, gaan bodemerosie doeltreffend tegen, draineren en filteren water en spelen een actieve rol in de biodiversiteit van het gebied, omdat ze de schuilplaats vormen voor insecten en kleine dieren. Sinds 2014 zijn er meer dan 6 km aan hagen geplant.

Toegewijd aan de bescherming van het leven

Een ecologische en geëngageerde dermo-cosmetica verdedigen, kan niet zonder directe acties ondernemen op de aarde. Daarom wordt onze Rhealba®-haver in eigen beheer en op duurzame wijze geteeld, met de biologische landbouw, agrobosbouw en agro-ecologie als leidraad.  Sommige van onze sites, zoals Terre d'Avoine, zijn bovendien erkend als officieel toevluchtsoord, dit in het kader van het partnerschap dat we in 2015 hebben gesloten met de LPO (‘Ligue pour la protection des oiseaux’) en we zijn partner van het Observatoire Agricole de la Biodiversité. 

Meer over Terre d'Avoine

AD_WEBSITE_BRAND-PAGE_DP-VEGETAL-TERRE-AVOINE_MAISON-OISEAUX_2021 492x530
AD_WEBSITE_BRAND-PAGE_GDP-ENGAGEE-NATURE_COCINELLE_2021 1440x700

Levende bodems

Onze grond wordt verbouwd volgens de normen van de biologische landbouw, een specificatie die wij versterken met een agro-ecologische aanpak. Hierbij gebruiken we bijvoorbeeld plantenbedekking zoals luzerne of voersorghum, die de bodem beschermen en bemesten tussen twee teelten van Rhealba-haver®door. We verminderen ook de grondbewerking door niet diep te ploegen en we planten heggen en bomen aan om bodemerosie tegen te gaan en de wind te breken. Terwijl dit alles het leven en de vruchtbaarheid van de bodem bevordert, verbetert het tegelijk ook de biodiversiteit.
Deze praktijken berusten op wat de natuur ons te bieden heeft en stellen ons in staat om de natuurlijke hulpbronnen te behouden en onze impact op het milieu te verminderen bij de teelt van onze Rhealba®-haver.

AD_WEBSITE_BRAND-PAGE_GDP-ENGAGEE-NATURE_AVOINE-GOUTELETTES_2021 1440x700

Evaluatie van onze MVO-aanpak

Bij A-Derma nemen we maatregelen om onze ecologische voetafdruk te verkleinen en wij zijn niet de enigen die het zeggen. In het belang van transparantie en om ons te helpen elke dag te verbeteren, heeft de Pierre Fabre Group, waartoe wij behoren, onze MVO-aanpak laten beoordelen volgens de ISO 26 000-norm door Ecocert Environnement, een onafhankelijke organisatie. Na 150 hoorzittingen over 7 kernpunten kreeg onze groep het niveau ‘Uitmuntend’ toegekend, het hoogste volgens de standaard. 
Wij zijn trots op deze externe erkenning omdat zij onze dagelijkse inspanningen erkent.

Terug naar boven