Persoonsgegevens

Persoonsgegevens

Welke informatie verzamelen wij over u? Wij verzamelen alleen persoonlijke informatie die nodig is om u te informeren over onze activiteiten, promoties of nieuwe producten. Deze informatie wordt ons rechtstreeks toegezonden via het op onze website ingevulde inschrijvingsformulier. Het formulier op onze website bevat alleen de verplichte velden die voor deze toezending vereist zijn. Wij ontvangen ook gegevens via cookies op onze website.

Wij verzamelen uw persoonsgegevens voor een specifiek doel (bijv. wedstrijden, getrouwheid, informatie...). Wij zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij verwerkt worden. De gegevens kunnen echter voor prospectiedoeleinden gedurende een periode van 3 jaar bewaard worden. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens, met inbegrip van het gebruik voor klantenwerving en profilering, door te schrijven naar het volgende adres: dpobe@pierre-fabre.com of door een brief te sturen naar: AVG - A. DERMA - Henri-Joseph Genessestraat 1, 1070 Anderlecht

Zodra uw persoonsgegevens voor de voorgeschreven doeleinden verwerkt zijn, zorgen wij ervoor dat uw gegevens vernietigd of geanonimiseerd worden. Lees meer over ons Privacybeleid.

Verkoop

Verkoop

Wegens het grote aantal aanvragen kunnen wij u helaas geen staaltjes toesturen. Wij nodigen u uit onze verkooppunten te bezoeken om onze verzorgingsproducten te ontdekken.

A-DERMA-producten worden verkocht in apotheken en drogisterijen. Ga naar de pagina "Al onze verkooppunten" om het dichtstbijzijnde verkooppunt te vinden.

Veiligheid/Testen

Veiligheid/Testen

Wij sluiten geen compromissen over de veiligheid van onze producten en werken met hooggekwalificeerde teams van toxicologen om ze zorgvuldig te evalueren.

Als ze niet specifiek voor hen bedoeld zijn, worden onze behandelingen niet getest op
zwangere vrouwen. Het gebruik van onze producten tijdens zwangerschap en borstvoeding is afhankelijk van de formulering. Neem contact met ons op indien u vragen heeft.

Ja, de meeste van onze producten zijn geschikt voor kinderen, zelfs vanaf de geboorte in het geval van de EXOMEGA CONTROL-lijn of de CICA zuiverende herstellende crème DERMALIBOUR+.

Voor elk van onze producten beoordelen wij de veiligheid van zowel de grondstoffen als het eindproduct.
In de eerste plaats evalueren wij de ingrediënten die in de samenstelling van onze producten gebruikt worden: de concentratie van het ingrediënt in het product; de contacttijd, die afhankelijk is van het soort product (al dan niet spoelen); de categorie van het product (gelaat, lichaam, haar) en dus het blootstellingsoppervlak; de doelgroep, met bijzondere aandacht voor de zogenaamde " gevoelige " bevolkingsgroepen, d.w.z. baby's, kinderen, zwangere vrouwen, pathologische huid; ....
Vervolgens evalueren wij de veiligheid van het eindproduct; wij voeren preklinische testen (in vitro) en klinische tolerantietesten uit op vrijwilligers (in vivo op de gezonde huid en vervolgens op de beoogde huid). Indien wij tijdens de ontwikkeling van onze formules bij deze testen op het geringste probleem stuiten, wordt het product niet op de markt gebracht en gaat het onherroepelijk terug naar af. Bij A-DERMA komt veiligheid op de eerste plaats. Elk van onze producten wordt dan ook op de markt gebracht met de absolute garantie dat het veilig is onder normale gebruiksomstandigheden.

Elk product heeft een specifiek lotnummer dat de oorsprong identificeert. Zo kunnen we de productiedatum, de grondstoffen, enz. te weten komen. Deze elementen maken het ons mogelijk het lot terug te roepen indien nodig.

Als u denkt dat er iets mis is met uw huidverzorgingsproduct kunt u contact opnemen met onze afdeling kwaliteitsklachten, die u zal uitnodigen om uw product naar hen op te sturen om het te
testen. Indien er werkelijk iets mis is, zal u een nieuw product toegestuurd worden. Neem contact op met onze klantendienst.

Twee vermeldingen op de verpakking van uw cosmetische producten maken het mogelijk
om de geldigheid ervan te bepalen. Allereerst kunt u afgaan op de vervaldatum. Tot op dit punt garanderen wij de doeltreffendheid en stabiliteit van onze producten. Dit is in Europa verplicht voor hygiëne- en toiletartikelen met een houdbaarheidsdatum van minder dan 30 maanden. Dan kunt u zich ook baseren op de PAO (Period After Opening), gesymboliseerd door een open potje met een cijfer en de letter M, voor "maand". Het getal komt overeen met het aantal maanden gedurende welke het product na opening zonder risico kan worden gebruikt. Vacuümverpakte verzorgingsproducten (airless dispensers of steriele cosmetica) vermelden geen PAO omdat ze zo lang als gewenst kunnen worden gebruikt, binnen een aanbevolen limiet van 3 jaar.

Nee, de Europese regelgeving verbiedt dit.
Dierproeven zijn in de Europese Unie sinds 2004 verboden voor eindproducten en sinds 2013 voor de ingrediënten die voor de vervaardiging van deze producten gebruikt worden.
Als voorloper in deze benadering maken wij sinds 1995 gebruik van innovatieve gereconstrueerde huidmodellen.
De onderzoeks- en ontwikkelingsteams van Pierre Fabre hebben in 2019 in het laboratorium 6.000 gereconstrueerde opperhuiden gebruikt om de veiligheid en doeltreffendheid van onze producten te garanderen alvorens in vivo testen op vrijwilligers te organiseren. Deze testen worden vervolgens uitgevoerd onder dermatologische toezicht en, indien nodig, met behulp van hoogwaardige meetinstrumenten.
Daarnaast nemen wij via onze Pierre Fabre Groep financieel deel aan Europese onderzoeksprogramma's naar de ontwikkeling van alternatieve methoden voor dierproeven, die gezamenlijk door de Europese Commissie en de cosmetische industrie worden uitgevoerd.

Om de veiligheid van onze cosmetische producten te beoordelen zonder gebruik te maken van dierproeven,
hebben we een alternatief programma ontworpen:
- ontwikkeling van substitutietesten op celkweek in ons eigen
laboratorium voor huidkweek, dat meer dan 20 jaar geleden opgericht werd,
- toepassing van in de handel verkrijgbare methoden,
- actieve deelname aan de valideringsprogramma's die georganiseerd werden door
officiële Franse en Europese instellingen.
Bovendien steunen wij de ontwikkeling van alternatieve methoden voor dierproeven door financieel deel te nemen aan onderzoeksprogramma's die gezamenlijk worden uitgevoerd door de Europese Commissie en Cosmetics Europe, de Europese organisatie van cosmeticaspecialisten waarvan wij lid zijn.

Milieu/Eco-ontwerp

Milieu/Eco-ontwerp

Van de keuze voor biologische landbouw voor de teelt van onze Rhealba® Haver tot een eco-ontwerpbenadering voor onze producten: wij zetten ons in om actie te ondernemen en goede partnerschappen op te zetten om onze impact op de natuur en biodiversiteit te verkleinen.

In België worden verpakkingen als recycleerbaar beschouwd als zij geïntegreerd kunnen worden in een recyclagenetwerk, d.w.z. als zij ingezameld, gesorteerd en gerecycleerd kunnen worden om op nationale schaal een andere verpakking of een product te worden. Er is momenteel geen recyclagekanaal voor tubes in België. Dit is echter gepland voor 2022. Al onze flessen en kartonnen dozen zijn recycleerbaar.

De Green Impact Index is een instrument voor het meten van het eco-socio-design van cosmetica- en gezondheidsproducten.
De methode, die door Pierre Fabre ontworpen is en door AFNOR Certification beoordeeld wordt, is gebaseerd op de beoordeling van 20 milieu- en maatschappelijke criteria.

Ja, omdat het voor ons belangrijk is en het een concrete uiting is van onze inzet voor de mensheid en de natuur.
Voor wat betreft de natuur kunnen we 2 voor ons zeer belangrijke partnerschappen noemen:
Die van meer dan 20 jaar met het Franse en lokale bedrijf Climat Local, dat voorstelt de opwarming van de aarde tegen te gaan door hagen te planten.
Hagen helpen broeikasgassen te absorberen, bieden beschutting aan de biodiversiteit, gaan bodemerosie tegen, voeren regenwater af en beschermen aangrenzende gewassen door als windbreker te fungeren.
Sinds 2014 is meer dan 6 km haag geplant, wat het equivalent van 595 retourvluchten tussen Parijs en New York per vliegtuig compenseert.
Daarnaast is er het partnerschap dat we in 2015 hebben gesloten met de Ligue de Protection des Oiseaux (LPO), waardoor we kunnen deelnemen aan het behoud van vogels en kunnen bijdragen aan het behoud en de ontwikkeling van natuur en biodiversiteit op onze site Terre d'Avoine in Puylaurens in de Tarn. Een emblematische locatie voor A-DERMA, omdat hier onze Rhealba® haverzaden worden geproduceerd in biologische landbouw gekoppeld aan agro-ecologische praktijken.
Voor wat betreft de mens kunnen we ons historisch partnerschap vermelden met de Eczema Foundation, een bedrijfsstichting gewijd aan onderzoek naar Atopische Dermatitis, die klinische studies naar deze ernstigste vorm van eczeem financiert. Ze zet zich in
om het onderzoek en de informatie voor patiënten, die vaak niet meer weten waar ze aan toe zijn, te verbeteren.
Wij zijn ook trots op ons partnerschap met Phenix, een Franse start-up die innovatieve oplossingen ontwikkelt om onverkochte voedingsmiddelen en non-foodartikelen een tweede leven te geven ten behoeve van mensen in precaire situaties. Op die manier geven wij onze onverkochte producten die nog geschikt zijn voor consumptie via hen door aan liefdadigheidsinstellingen.

De formules van al onze hygiëneproducten zijn biologisch afbreekbaar volgens de OESO-norm 301B, met uitzondering van die van de twee reinigingsblokken van de verzorgingslijn LES INDISPENSABLES: het overvette reinigingsblok en het dermatologische reinigingsblok.

Van het Rhealba® Haverzaad tot het product worden de A-DERMA-producten in Frankrijk vervaardigd, lokaal en in een kort circuit, met uitzondering van de producten die uitbesteed worden en die minder dan 2% van de catalogus uitmaken (DERMALIBOUR+ Repair Stick, LES INDISPENSABLES Lip Stick, EXOMEGA CONTROL Emolliërende Spray).

Wij beperken het strikte gebruik van nieuw en niet-recycleerbaar plastic: al onze flessen zijn recycleerbaar en onze hygiëneproducten bevatten tot 100% gerecycleerd plastic.
Wij hebben het gebruik van plastic fraudebestendige folie uit onze producten geschrapt.
We hebben de plastic doppen op onze tubes lichter gemaakt.
Wij werken eraan om ook gerecycleerd plastic in onze tubes te integreren. Onze nieuwe Universal Cream is het eerste product dat hiervan profiteert en zal zeer binnenkort door andere producten gevolgd worden.

A-DERMA is een merk van de Pierre FABRE Groep, dat zijn SER-aanpak heeft laten beoordelen volgens de ISO 26000-norm en het niveau Excellence van ECOCERT 26000 heeft verkregen.

Onze filters zijn niet eco-toxisch: In het kader van onze eco-verantwoordelijke aanpak hebben wij al onze filters laten evalueren door onafhankelijke laboratoria, die hebben aangetoond dat onze A-DERMA PROTECT-filters geen enkele impact hebben op koraalsoorten, fytoplanktonsoorten of zoöplanktonsoorten. Wetenschappelijke studies over deze belangrijke modellen van mariene biodiversiteit*.

 

*A-DERMA PROTECT-filters zijn door het Observatoire Océanologique de Banyuls-sur-Mer, een partner van het European Marine Biological Resource Center, getest op 3 belangrijke soorten mariene biodiversiteit – een soort koraal, een soort fytoplankton en een soort zoöplankton – bij concentraties die representatief zijn voor de concentraties die in het milieu voor zonnefilters worden aangetroffen.

Stien, D. et al. A unique approach to monitor stress in coral exposed to emerging pollutants. Scientific Reports 10, 9601 (2020).

https://www.nature.com/articles/s41598-020-66117-3

 

Thorel, E. et al. Effect of 10 UV Filters on the Brine Shrimp Artemia salina and the Marine Microalga Tetraselmis sp. Toxics 8, 29 (2020).

https://www.mdpi.com/2305-6304/8/2/29

Onze productiefabriek in Soual, Tarn, recycleert 99% van haar afval via partnerschappen met plaatselijke bedrijven.
Ze gebruikt ook 80% hernieuwbare energie, waaronder residuen van de extractie van onze Rhealba® Haver, de zogenaamde draf, die gebruikt wordt als brandstof voor een biomassaketel om warm water en verwarming te leveren.
A-DERMA is ook een partnerschap voor 20 jaar aangegaan met CLIMAT LOCAL, een plaatselijk bedrijf dat voorstelt de opwarming van de aarde tegen te gaan door het aanplanten van hagen.
Hagen helpen broeikasgassen te absorberen, bieden beschutting aan de biodiversiteit, gaan bodemerosie tegen, voeren regenwater af en beschermen aangrenzende gewassen door als windbreker te fungeren.
Sinds 2014 is meer dan 6 km haag geplant, wat het equivalent van 595 retourvluchten tussen Parijs en New York per vliegtuig compenseert.

Formules / Ingrediënten

Formules / Ingrediënten

Samenstelling, ingrediënten, wij antwoorden u in alle transparantie

Nee, wij gebruiken geen bekende hormoonontregelende stoffen in onze formules.
100% van de ingrediënten die wij in onze formules gebruiken, worden nauwgezet geanalyseerd om volkomen veilige en doeltreffende producten te garanderen.
Ten slotte blijven wij alert op elke ontwikkeling van de wetenschappelijke kennis en van de Europese Cosmeticaverordening.

Wij werken voortdurend aan de natuurlijkheid van onze producten.
A-DERMA-producten bevatten gemiddeld 87% natuurlijke ingrediënten en tot 100% voor onze CICA-Crème DERMALIBOUR+ bijvoorbeeld.
Al onze producten zijn geformuleerd met Rhealba® Haver, geteeld in de biologische landbouw in het zuidwesten van Frankrijk.

Voor mensen met een overgevoelige of intolerante huid die het zonder bewaarmiddelen willen doen, is Steriele Cosmetica, uitgevonden door de Pierre Fabre Groep, waartoe wij behoren, een uniek alternatief. Deze formules worden vervaardigd zonder bewaarmiddelen dankzij een exclusief en perfect hermetisch sluitsysteem.

U wilt dat uw producten effectief en veilig zijn zolang u ze gebruikt. Daarom moeten wij meestal bewaarmiddelen aan de formules toevoegen, om besmetting en bederf van de producten te voorkomen. Dankzij deze bewaarmiddelen kunnen wij de duurzaamheid en de houdbaarheid van onze producten garanderen.

Parabenen zijn natuurlijke bewaarmiddelen die ook voorkomen in fruit en groenten (aardbeien, wortelen, uien). Er zijn verschillende soorten parabenen, en ze worden al lang in cosmetische producten gebruikt om de groei van slechte bacteriën en schimmels tegen te gaan. Slechts vier ervan worden in de cosmetica gebruikt: METHYLPARABEEN, ETHYLPARABEEN, PROPYLPARABEEN en BUTYLPARABEEN. In een formule wordt elke vorm van parabeen in een optimale concentratie gebruikt, met als doel een goede bescherming tegen microben te garanderen, terwijl we zeker zijn dat het veilig is voor de consument.
Wij beschikken over uitgebreide toxicologische gegevens, die worden bijgewerkt naarmate de wetenschap op het gebied van chemische beoordelingen vordert.
Onze goede kennis van deze stoffen stelt ons in staat ze veilig te gebruiken. Om tegemoet te komen aan de bezorgdheid van onze consumenten, laten we deze stoffen weg naargelang de herformuleringen.

De bezorgdheid over controversiële ingrediënten is de kern van onze bekommernis.
Wij werken voortdurend aan de ontwikkeling van onze formules om ingrediënten te verwijderen waarover u zich zorgen zou kunnen maken.
U heeft misschien het gevoel dat onze formules niet snel genoeg evolueren, maar u moet weten dat het veranderen van een ingrediënt of van een formule tijd kan vergen omdat wij ervoor moeten zorgen dat de nieuwe formule even doeltreffend en veilig is als de vorige en dit vergt veel onderzoek.

In cosmetische producten hebben siliconen (CYCLOPENTASILOXANE, DIMETHICONE, CYCLOMETHICONE...) uitstekende sensoriële eigenschappen: zij verbeteren het gevoel (glad, gladmakend gevoel) en de afwerking (poederig, droger, mat). Dit bevordert met name de zorg door degenen die er op lange termijn gebruik van moeten maken.
Siliconen worden door internationale regelgevende instanties, waaronder het Wetenschappelijk Comité voor consumentenveiligheid (WCCV), als veilige ingrediënten beschouwd. Zij zijn chemisch inert, worden goed door de huid verdragen, zijn niet-comedogeen, niet-irriterend en niet-allergeen.

In onze formules zijn alle geselecteerde ingrediënten noodzakelijk. Een dermo-cosmetisch product moet in een behoefte van de huid voorzien. Als zodanig bevat het een of meer werkzame bestanddelen en hulpstoffen die zorgvuldig geselecteerd zijn op hun werkzaamheid of hun belang voor de indicatie.
De combinatie van deze ingrediënten garandeert:
- Een aangename textuur om de consument zin te doen krijgen het te gebruiken of zijn verzorgingsprogramma nauwlettend in het oog te houden.
- Een stabiele formule om de doeltreffendheid op lange termijn te garanderen.
- Goede bewaring vanaf de vervaardiging tot de vervaldatum, gedurende het gebruik.
- Dit alles terwijl ervoor gezorgd wordt dat het product goed verdragen wordt in de indicatie.
Onze formules zijn het juiste evenwicht van een combinatie van streng geselecteerde ingrediënten die elk een essentiële rol spelen.

Propyleenglycol is een ingrediënt dat gebruikt wordt als bevochtigingsmiddel. Het heeft verzachtende eigenschappen die het product een vochtinbrengende werking geven. Het kan ook gebruikt worden als oplosmiddel of als viscositeitsregelaar (waardoor formules een optimale textuur en fixatie krijgen).

Minerale oliën zijn grondstoffen die uitsluitend bestaan uit moleculen van
koolstof en waterstof. Zij worden gebruikt in de cosmetica, maar ook in de farmaceutische en de voedingsmiddelenindustrie (als coating en als hermetische verpakking). Hun voornaamste eigenschap is dat zij aan de oppervlakte van de huid blijven en een beschermende film vormen zonder in de huidlagen door te dringen. Ze hydrateren en verzachten de droge huid en beschermen haar tegen irritatie door omgevingsfactoren. Zij zijn volkomen stabiel en doeltreffend in de tijd.
Al onze formules die minerale oliën bevatten, voldoen aan de strengste cosmetische voorschriften en garanderen het hoogste niveau van zuiverheid volgens farmaceutische normen. Wij eisen van onze leveranciers grondstoffen die vervaardigd zijn volgens de normen van de Europese Farmacopee. Tenslotte controleren wij intern de kwaliteit.
Het Duitse Bundesinstitut für Risikobewertung (BFR; Duits Instituut voor Risicoanalyse) heeft de risicoloze aard van deze oliën bevestigd. Zij zijn absoluut veilig voor de gezondheid van de consument en staan ook bekend om hun uitstekende tolerantie en beschermende en vochtinbrengende eigenschappen. Minerale oliën zijn grondstoffen die uitsluitend bestaan uit moleculen van
koolstof en waterstof. Zij worden gebruikt in de cosmetica, maar ook in de farmaceutische en de voedingsmiddelenindustrie (als coating en als hermetische verpakking). Hun voornaamste eigenschap is dat zij aan de oppervlakte van de huid blijven en een beschermende film vormen zonder in de huidlagen door te dringen. Ze hydrateren en verzachten de droge huid en beschermen haar tegen irritatie door omgevingsfactoren. Zij zijn volkomen stabiel en doeltreffend in de tijd.
Al onze formules die minerale oliën bevatten, voldoen aan de strengste cosmetische voorschriften en garanderen het hoogste niveau van zuiverheid volgens farmaceutische normen. Wij eisen van onze leveranciers grondstoffen die vervaardigd zijn volgens de normen van de Europese Farmacopee. Tenslotte controleren wij intern de kwaliteit.
Het Duitse Bundesinstitut für Risikobewertung (BFR; Duits Instituut voor Risicoanalyse) heeft de risicoloze aard van deze oliën bevestigd. Zij zijn absoluut veilig voor de gezondheid van de consument en staan ook bekend om hun uitstekende tolerantie en beschermende en vochtinbrengende eigenschappen.

Indien een ingrediënt in nanoschaalvorm in een productformule verwerkt is, wordt het woord [NANO] achter de naam van dit ingrediënt vermeld in de lijst van ingrediënten op de verpakking. Nanodeeltjes worden op grote schaal gebruikt in de voedings- en cosmetische industrie. Zij zijn bijvoorbeeld al bijna 20 jaar aanwezig in zonnebrandproducten. De nanovorm van een ingrediënt garandeert namelijk een goede verspreiding van de fotobeschermende actieve stof en daardoor een betere doeltreffendheid van het eindproduct. De veiligheid van nanodeeltjes is bevestigd door Europese en internationale gezondheidsautoriteiten, die strenge testprogramma's hebben opgezet alvorens het gebruik ervan toe te staan. Studies hebben aangetoond dat de deeltjes in een formule aggregeren tot clusters van ongeveer 100 nm groot, die de huidbarrière niet passeren. Wij hebben onze producten ook getest om aan te tonen dat nanodeeltjes niet door de huid dringen. Indien een ingrediënt in nanoschaalvorm in een productformule verwerkt is, wordt het woord [NANO] achter de naam van dit ingrediënt vermeld in de lijst van ingrediënten op de verpakking. Nanodeeltjes worden op grote schaal gebruikt in de voedings- en cosmetische industrie. Zij zijn bijvoorbeeld al bijna 20 jaar aanwezig in zonnebrandproducten. De nanovorm van een ingrediënt garandeert namelijk een goede verspreiding van de fotobeschermende actieve stof en daardoor een betere doeltreffendheid van het eindproduct. De veiligheid van nanodeeltjes is bevestigd door Europese en internationale gezondheidsautoriteiten, die strenge testprogramma's hebben opgezet alvorens het gebruik ervan toe te staan. Studies hebben aangetoond dat de deeltjes in een formule aggregeren tot clusters van ongeveer 100 nm groot, die de huidbarrière niet passeren. Wij hebben onze producten ook getest om aan te tonen dat nanodeeltjes niet door de huid dringen.

Onze producten bevatten geen ingrediënten van dierlijke oorsprong. Met uitzondering van de volgende producten: DERMALIBOUR + CICA Herstellende Stick, LES INDISPENSABLES Lippenstick, PRIMALBA Reinigingsmelk en Cocon Crème, PHYS-AC Hydra en DERMALIBOUR+ Barrier die bijenwas bevatten omwille van de voedende en verzachtende eigenschappen.
Geen van onze producten is op dieren getest.

Onze producten zijn niet biologisch. Ze zijn samengesteld met een gemiddelde van 87% ingrediënten van natuurlijke oorsprong en tot 100% voor onze CICA zuiverende herstellende crème DERMALIBOUR+. Al onze actieve ingrediënten zijn ethisch en duurzaam verkregen en bevatten allemaal onze kostbare plantaardige actieve stof, Rhealba ® Haver, geteeld in de biologische landbouw, in een kort circuit in het zuidwesten van Frankrijk.